Gabinet Psychoterapii i Psychoedukacji
www.psychoterapiaszczecin.pl


GABINET PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI
 
Jana Żupańskiego 16/1
70-001 Szczecin


mgr Jowita Kubiak
 
t: +48505059310


mgr Marzena Paluszkiewicz
 
t: +48601953581

PSYCHOTERAPIA SZCZECIN

 

Słowo „psychoterapia” wywodzi się z greki i znaczy „leczenie ducha” albo „dbanie o duszę” (gr. psyche i therapeia).

Celem psychoterapii jest pomoc w trudach życia klienta; pomoc, która jest przekazywana w ramach interpersonalnej relacji z przeszkolonym psychoterapeutą. Psychoterapeuci stosują szereg narzędzi i technik opartych zwykle na rozmowie, ale również na słowie pisanym, rysowaniu, odgrywaniu scen (psychodrama), opowiadaniu, muzyce czy tańcu. Ich celem jest podniesienie poziomu zadowolenia z życia klienta. Choć psychoterapia wyrosła z psychiatrii, dziś zajmuje się równie często obszarami życia niezwiązanymi z dolegliwościami medycznymi, takimi jak np. wspomaganie rozwiązywania konfliktów czy rozwój osobisty.

Istnieje wiele podejść i szkół terapeutycznych, które znacząco różnią się od siebie między innymi stosowanym paradygmatem, modelem zachowań, technikami i sposobami pracy terapeutycznej.
Wśród podstawowych podejść psychoterapeutycznych znajdują się:

 • Psychoanaliza – jest historycznie pierwszą praktyką nazywaną psychoterapią. Opiera się na nazywaniu myśli pacjenta, włączając w to fantazje, sny i swobodne skojarzenia. Na ich podstawie analityk określa kształt nieświadomego konfliktu, który jest źródłem problemów pacjenta.
 • Podejście poznawczo-behawioralne – za pomocą różnych metodologii poszukuje sposobów identyfikacji i przekroczenia zaburzeń myślenia wynikających z błędów w procesie uczenia się. Celem tego podejścia jest zmiana dysfunkcjonalnych zachowań.
 • Psychoterapia psychodynamiczna – jest formą psychologii głębi, gdzie główny nacisk skierowany jest na odkrycie nieświadomych treści psyche klienta w celu ograniczenia napięcia psychicznego. Jej korzenie sięgają psychoanalizy.
 • Psychoterapia egzystencjalna – opiera się na egzystencjonalnym przekonaniu o samotności człowieka. Prowadzi ono do poczucia braku sensu, który może być odnaleziony jedynie dzięki odnalezieniu własnych wartości i znaczeń.
 • Podejście humanistyczne – rozwinęło się w opozycji do podejścia poznawczo-behawioralnego z jednej strony oraz psychoanalizy - z drugiej. Podejście humanistyczne jest skoncentrowane na kontekście rozwoju człowieka z naciskiem na subiektywne znaczenia, odrzuceniem determinizmu i uwagą raczej na pozytywnym rozwoju niż na patologii. Celem tego podejścia jest stworzenie relacji, w której będzie mogła się realizować naturalna tendencja człowieka do rozwoju i maksymalizacji potencjału.
 • Terapia krótkoterminowa – jest określeniem obejmującym szereg podejść psychoterapeutycznych. Określa je nacisk na koncentrację na rozwiązanie konkretnego problemu oraz bezpośrednie interwencje, techniki psychoterapeutyczne. Jest skoncentrowana na znalezieniu rozwiązania raczej niż skoncentrowana na problemie.
 • Psychoterapia systemowa – odnosi się do rodzin i par na poziomie nieindywidualnym; na interakcjach grup, ich wzorcach i dynamice (zawiera terapię rodzinną).
 • Podejście transpersonalne – odnosi się do klienta w kontekście duchowego rozumienia świadomości.
 • Psychoterapia skoncentrowana na ciele – dotyczy całej osoby, łącznie z jej ciałem, manifestacją symptomów cielesnych, językiem ciała, doświadczeniami cielesnymi i emocjami itd.

Istnieją setki podejść psychoterapeutycznych i wciąż pojawiają się inne. Mnogości podejść towarzyszy wielość opinii i szereg kontrowersji dotyczących skuteczności psychoterapii. W 2001 roku Bruce Wampold z Uniwersytetu Wisconsin opublikował wyniki badań, które stały się kolejnym gruntem do debaty:

 1. Psychoterapia może być bardziej skuteczna niż placebo,
 2. Żadna poszczególna szkoła/modalność psychoterapii nie jest bardziej skuteczna od innych,
 3. Wskaźniki wspólne dla wielu psychoterapii, jak np. nawiązanie pozytywnej relacji terapeutycznej z klientem, mają większy wpływ na skuteczność niż specyficzne techniki czy modalności.

 W praktyce psychoterapeutycznej bardzo ważne są kwestie zachowania poufności oraz nadzoru nad przebiegiem terapii przez bardziej doświadczonego psychoterapeutę (superwizji). Zagadnienia te są uregulowane w przepisach, które obowiązują psychoterapeutów.

(materiał opracowany na podstawie m.in. definicji słownika Merriam-Webster oraz Wikipedii, źródło: Interia.pl)

 

 
Gabinet Psychoterapii i psychoedukacji - psychoterapia szczecin, pomoc psychologiczna szczecin, psycholog szczecin, terapia szczecin